giuseppito turkey

6,80

Focaccia, turkey, home made pesto, mascarpone, mozzarella di búfala, tomato and rocket.

Description

Focaccia, turkey, home made pesto, mascarpone, mozzarella di búfala, tomato and rocket.

Pin It on Pinterest