giuseppito turkey

giuseppito turkey

Focaccia, turkey, home made pesto, mascarpone, mozzarella di búfala, tomato and rocket.

Focaccia, turkey, home made pesto, mascarpone, mozzarella di búfala, tomato and rocket.

Pin It on Pinterest