Zucchini Roll

Zucchini Roll

Thin zucchini roll with salmon acevichado, avocado, cucumber & tomato.

Thin zucchini roll with salmon acevichado, avocado, cucumber & tomato.

Pin It on Pinterest